THÁNG 6

 • 30 THÁNG 6

  30 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/25/2014 1:30:05 PM

  Chiếc cầu nối liền Thiên Chúa và con người là chiếc cầu của gặp gỡ, của cảm thông, của yêu thương.

  Chọn danh mục

 • 29 THÁNG 6

  29 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/25/2014 1:25:37 PM

  Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong sự yếu hèn, thiếu sót của chúng ta.

  Chọn danh mục

 • 28 THÁNG 6

  28 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/25/2014 1:20:26 PM

  Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài không thể không say mê con người, Ngài không thể không chung thủy với con người.

  Chọn danh mục

 • 27 THÁNG 6

  27 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/25/2014 12:05:38 PM

  Hạnh phúc đích thực của chúng ta, niềm vui đích thực của chúng ta chính là Thiên Chúa.

  Chọn danh mục

 • 26 THÁNG 6

  26 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/25/2014 12:00:20 PM

  Hãy làm công việc trong phút giây hiện tại như là công việc quan trọng nhất

  Chọn danh mục

 • 25 THÁNG 6

  25 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/20/2014 11:23:17 AM

  những người hiểu đúng nghĩa của phép Giải Tội và Xưng Tội đúng cách sẽ được nghiệm thấy là phép Giải Tội không những rửa sạch mọi tì ố của tội lỗi

  Chọn danh mục

 • 24 THÁNG 6

  24 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/20/2014 11:17:39 AM

  Chúng ta cầu xin điều gì trong ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả nếu không phải là bước đi trong từng bước nhỏ lại của Ngài.

  Chọn danh mục

 • 23 THÁNG 6

  23 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/20/2014 11:13:23 AM

  Không ai trong chúng ta là khối đá vô dụng khi được chọn để tạc thành những bức tượng tín hữu Kitô sống động dưới những nhát búa, nét đục của Chúa Giêsu.

  Chọn danh mục

 • 22 THÁNG 6

  22 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/20/2014 11:08:16 AM

  Hình như những câu chuyện tình thương tâm trong tuồng kịch hay tiểu thuyết nào cũng kết thúc bằng trắc trở, chia ly, chết chóc. 

  Chọn danh mục

 • 21 THÁNG 6

  21 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/20/2014 11:03:19 AM

  Chúa Ba Ngôi cũng là trung tâm và mục đích mọi hoạt động của những kẻ tin kính Người.

  Chọn danh mục

 • 20 THÁNG 6

  20 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/16/2014 8:28:17 AM

  Nếu tôi không làm nô lệ cho sự thành công, tôi có thể sản xuất những thành quả tốt đẹp kẻ khác chờ đợi nơi tôi.

  Chọn danh mục

 • 19 THÁNG 6

  19 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/16/2014 8:23:03 AM

  Thái độ điềm nhiên và chấp nhận không chỉ là kết quả của một sự rèn luyện ý chí, nhưng còn là một thể hiện của niềm tin

  Chọn danh mục

 • 18 THÁNG 6

  18 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/16/2014 8:18:41 AM

  Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta theo một khuôn mẫu, mà theo một chương trình riêng cho mỗi người

  Chọn danh mục

 • 17 THÁNG 6

  17 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/16/2014 8:15:28 AM

  Chính Ngài là Ánh Sáng chiếu rọi trên bí ẩn của cuộc đời cũng như trên chính Mầu Nhiệm của con người.

  Chọn danh mục

 • 16 THÁNG 6

  16 THÁNG 6

  SỐNG GIỮA ĐỜI 6/16/2014 8:10:15 AM

  Trút lên Ngài tất cả gánh nặng của khổ đau, được ngài nâng đỡ bổ sức, chúng ta cũng hãy mang lại an ủi đỡ nâng cho mọi người xung quanh

  Chọn danh mục