LẼ SỐNG

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • 30 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/25/2015 1:29:40 PM

  Cảm tạ Chúa vì qua mọi biến cố, Chúa Quan Phòng luôn gìn giữ chúng ta và hướng dẫn chúng ta trên đường ân phúc của Ngài.

  ...xem chi tiết

 • 29 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/25/2015 1:25:43 PM

  Ý thức đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay phải là: ơn gọi là vấn đề của mọi người Kitô. 

  ...xem chi tiết

 • 28 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/25/2015 1:23:55 PM

  Hãy thương yêu nhau, như Thầy yêu thương các con

  ...xem chi tiết

 • 27 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/25/2015 1:22:13 PM

  Tội lỗi của con người, dù tày đình đến đâu, cũng không thể ngăn cản được Tình Thương, sự Tha Thứ của Thiên Chúa.

  ...xem chi tiết

 • 26 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/25/2015 1:18:24 PM

  Đức tin đó sẽ luôn là mặt trận chiến dai dẳng trong tâm hồn chúng ta.

  ...xem chi tiết

 • 25 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:53:47 PM

  Marcô đã chu toàn bổn phận mà mọi người Kitô được kêu gọi phải thực thi: Đó là rao giảng Tin Mừng và làm chứng về Đức Kitô. 

  ...xem chi tiết

 • 24 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:52:09 PM

  Có nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, con người mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người.

  ...xem chi tiết

 • 23 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:50:53 PM

  ích kỷ và vị tha là hai điểm khác biệt giữa địa ngục và thiên đàng.

  ...xem chi tiết

 • 22 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:49:27 PM

  Hãy giơ cánh tay thân thiện kéo họ ra khỏi những vũng bùn nhơ, thay vì đi nói xấu hay xét đoán và kết án họ.

  ...xem chi tiết

 • 21 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:48:00 PM

  Thiên Chúa chúng ta, không những cho chúng ta bàn tay của người, nhưng đã trao ban cho chúng ta trọn Con Một yêu dấu của Người.

  ...xem chi tiết

 • 20 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:46:01 PM

  hòa bình không chỉ được xây dựng trong những văn phòng của các nhà lãnh đạo.

  ...xem chi tiết

 • 19 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:44:44 PM

  Người trong cùng một nước, có cùng một ông tổ phải thương yêu nhau vượt lên trên tất cả mọi khác biệt về địa lý, về tôn giáo, về quan điểm chính trị.

  ...xem chi tiết

 • 18 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:43:17 PM

  Cuộc đời của mỗi người Kitô chúng ta cũng giống như một bức tranh cần được hoàn thành.

  ...xem chi tiết

 • 17 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:42:09 PM

  người Kitô sẽ mang đến bàn thờ tất cả cuộc sống của mình và múc lấy từ bàn thờ sức sống mới cho cuộc sống của họ. 

  ...xem chi tiết

 • 16 THÁNG 4

  SỐNG GIỮA ĐỜI 3/24/2015 8:40:43 PM

  Chúng ta tiếp nhận sự sống từ chính Chúa, như trái đất nhận lãnh ánh sáng từ mặt trời.

  ...xem chi tiết