ĐƯỜNG HY VỌNG

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • CON CÓ MỘT TỔ QUÓC

  CON CÓ MỘT TỔ QUÓC

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/29/2015 7:22:07 PM

  Là người Công Giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.

  ...xem chi tiết

 • SỐNG HY VỌNG

  SỐNG HY VỌNG

  SỐNG GIỮA ĐỜI 1/10/2015 8:23:26 PM

  Con ôm ấp một ý nguyện:'‘Dưới đất cũng như trên trời”

  ...xem chi tiết

 • NIỀM HY VỌNG

  NIỀM HY VỌNG

  SỐNG GIỮA ĐỜI 12/28/2014 7:00:05 PM

  Con phải trả lời được cho mọi người về niềm hy vọng trong con

  ...xem chi tiết

 • ĐỨC MẸ MARIA

  ĐỨC MẸ MARIA

  SỐNG GIỮA ĐỜI 12/21/2014 9:10:46 PM

  Mẹ nghèo khó, nhưng Mẹ ban cho ta kho tàng trọng nhất: chính Chúa Giêsu, Đấng ban mọi ân sủng

  ...xem chi tiết

 • KIỂM ĐIỂM

  KIỂM ĐIỂM

  SỐNG GIỮA ĐỜI 12/7/2014 11:46:15 AM

  Kiểm điểm mỗi tối, kiểm điểm mỗi tuần, kiểm điểm mỗi lần xưng tội, kiểm điểm mỗi lần tĩnh tâm. 

  ...xem chi tiết