ĐỔI CHỖ CŨNG SƯỚNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2294 | Cật nhập lần cuối: 9/16/2017 4:37:24 PM | RSS

ĐỔI CHỖ CŨNG SƯỚNG

Đời nhà Châu có người họ Doãn, chỉ chăm làm giàu, vất vả, thức khuya, dậy sớm, khó nhọc vô cùng.

Có một tên đầy tớ già, sức yếu, nhưng lại phải làm nhiều, ban ngày làm không kịp thở, ban đêm mệt đừ người, ngủ say không biết đầu đuôi. Nhưng đêm nào cũng nằm mộng thấy mình làm vua một nước, đứng đầu cả muôn dân, ở lầu son gác tía ăn toàn của ngon vật lạ, muốn gì được nấy, sung sướng không ai bằng! Sáng bừng mắt thì vẫn hoàn là tên tớ già, làm không kịp thở...Có người thấy lão vất vả quá, tỏ lời an ủi. Lão nói :

“ Đời người trăm năm có ngày có đêm. Ta ban ngày, chỉ là một tên tớ già, kể ra cũng khổ thực! Nhưng ban đêm lại làm vua một nước, vui sướng không ai bằng! Vậy thì còn ân hận gì nữa?

Họ Doãn trái lại ban ngày là một tay giàu có, nhưng lại lo lắng ruột tan, gan nát, mệt cả tâm thần; đến đêm ngủ thì lại nằm mộng thấy mình đi làm tôi tớ người ta, việc gì cũng phải làm, lại còn gặp chủ cay nghiệt, hành hạ đủ điều. Thức dậy, lòng thổn thức, bèn đem chuyện kể với bạn.

Bạn bảo :

- Địa vị như anh, giàu có hơn người, ban ngày sung sướng vẻ vang biết bao, đêm đến là nằm mơ đi làm đầy tớ người ta, như vậy thì sướng khổ đắp đổi nhau. Nếu lúc thức, lúc ngủ đều muốn được sướng cả, thì thế nào được !

Họ Doãn nghe bạn nói tỉnh ngộ. Từ hôm đó không còn hà khắc tôi tớ trong nhà nữa.

Góp ý:

Cái tham làm cho người ta muốn được mọi sự không thua ai. Trời xanh có mắt không để vậy được: chọn một trong hai thôi. Nếu biết an phận thì còn hưởng được sung sướng dù là ban đêm mộng mị thua thiệt, bằng không khổ cả đêm lẫn ngày thì mất cả chì lẫn chài đấy!