• THAM VỌNG QUYỀN LỰC

  THAM VỌNG QUYỀN LỰC

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/14/2021 8:50:45 PM

  Quyền bính được sử dụng để phục vụ của người Kitô hữu có thể trở thành một sức mạnh kỳ diệu cho điều thiện hảo.

  ...xem chi tiết

 • KHÔNG LÀM NÔ LỆ TIỀN CỦA

  KHÔNG LÀM NÔ LỆ TIỀN CỦA

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/7/2021 7:26:13 PM

  Chúa chỉ đòi chúng ta phải có tinh thần siêu thoát đối với tiền của, không để cho của cải vật chất chi phối

  ...xem chi tiết