• BÌNH AN CỦA CHÚA GIÊSU

  BÌNH AN CỦA CHÚA GIÊSU

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/20/2022 8:24:52 AM

  Bình an giữa con người với con người được bảo đảm nhờ công nghiệp Đức Kitô quy tụ mọi tín hữu thành gia đình của Thiên Chúa

  ...xem chi tiết

 • GIỚI RĂN MỚI

  GIỚI RĂN MỚI

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/13/2022 6:38:06 AM

  hãy lắng nghe Lời Chúa và đưa Lời Chúa vào cuộc sống

  ...xem chi tiết