THÁNG 9

 • 30 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 4:11:55 AM

  Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ

  Chọn danh mục

 • 29 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 4:08:51 AM

  Mỗi một thất bại va đau khổ là khởi đầu của một nguồn ơn dồi dào hơn.

  Chọn danh mục

 • 28 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 4:05:59 AM

  Bí ẩn của đau khổ luôn gợi lên trong chúng ta những thắc mắc về Tình Yêu của Thiên Chúa.

  Chọn danh mục

 • 27 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 4:03:00 AM

  Lòng tin của chúng ta được đo lường bằng chính sự phó thác vào Chúa.

  Chọn danh mục

 • 26 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 4:00:28 AM

  Thiên Chúa không chờ đợi nơi chúng ta điều gì khác hơn bằng chính Tình Yêu của chúng ta.

  Chọn danh mục

 • 25 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 3:57:25 AM

  Kho tàng ẩn dấu trong ta chỉ có thể được khám phá và đem ra thi thố với thế giới nếu ta biết chiến đấu. 

  Chọn danh mục

 • 24 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 3:55:00 AM

  Không có sự dữ nào mà Thiên Chúa không thể biến thành sự thiện...

  Chọn danh mục

 • 23 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 3:52:26 AM

  Cả cuộc đời của chúng ta phải là một lời nguyện dâng lên Thiên Chúa, chứ không chỉ có những lời kinh mà chúng ta đọc ngoài môi mép.

  Chọn danh mục

 • 22 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 3:48:59 AM

  Hãy nhìn vào con người và thế giới bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa.

  Chọn danh mục

 • 21 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 3:45:47 AM

  Đức Giêsu không nhìn những lỗi lầm, những vết nhơ bên ngoài, nhưng Ngài nhìn sâu thẳm tận tâm hồn, nhìn tận bên trong

  Chọn danh mục

 • 20 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 2:17:11 AM

  Chúng ta cũng hãy luôn nhìn mọi người bằng chính cái nhìn yêu thương và tôn trọng của chính Chúa đối với mọi người...

  Chọn danh mục

 • 19 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 2:14:52 AM

  Có những lúc chúng ta cảm thấy tội lỗi đang đè nặng trong tâm tư ư? Hãy mau mắn chạy đến với Ngài.

  Chọn danh mục

 • 18 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 2:11:43 AM

  Vinh quang của Thiên Chúa, niềm vui của Thiên Chúa chính là con người được sống.

  Chọn danh mục

 • 17 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 2:09:12 AM

  Nói một tiếng cám ơn với người nào đó là khẳng định giá trị và nhân phẩm của người đó.

  Chọn danh mục

 • 16 THÁNG 9

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/1/2014 2:06:32 AM

  Người Kitô cũng kiên trì chạy đua, bởi vì họ không chạy lẻ loi trong cuộc sống, nhưng họ biết rằng bên cạnh họ, còn có những người anh em cùng chung sức với họ...

  Chọn danh mục