THÁNG 10

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • 31 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:58:45 AM

  Là người tín hữu, chúng ta không ngừng cầu nguyện bằng chính lời Kinh của Chúa Giêsu: "Xin cứu chúng con khỏi ác thần"

  Chọn danh mục

 • 30 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:56:49 AM

  Mang lấy thập giá, chúng ta sẽ chiến thắng được hận thù và thất vọng.

  Chọn danh mục

 • 29 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:54:32 AM

  Ước gì dấu thánh giá chúng ta làm mỗi ngày sẽ luôn nhắc nhở cho chúng ta về Tình Yêu kỳ diệu của Thiên Chúa

  Chọn danh mục

 • 28 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:52:24 AM

  Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào

  Chọn danh mục

 • 27 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:50:34 AM

  Biến cố nào xảy đến trong cuộc sống cũng là một lời ngỏ của Thiên Chúa đối với con người.

  Chọn danh mục

 • 26 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:48:07 AM

  Cuộc cách mạng đầu tiên mà bất cứ vị thánh nào cũng khởi sự đó là cách mạng bản thân

  Chọn danh mục

 • 25 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:45:34 AM

  chiến tranh, chết chóc, đau khổ đều phát xuất từ chỗ con người không chấp nhận nhau

  Chọn danh mục

 • 24 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:43:23 AM

  hòa bình thế giới không thể được thiết lập nếu lòng người chưa đạt được sự an bình

  Chọn danh mục

 • 23 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:41:35 AM

  Công việc càng nhỏ nhặt, càng vô danh thì càng nhiều phiền toái và càng đòi hỏi nhiều phấn đấu hơn. 

  Chọn danh mục

 • 22 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:38:34 AM

  Càng thấm thía tình thương của Chúa, chúng ta càng cảm thấy Người là lẽ sống và là tất cả của cuộc sống.

  Chọn danh mục

 • 21 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 3:35:48 AM

  chúng ta không nên để mình bị "rung động" bởi những lời dèm pha thiếu nền tảng của người khác.

  Chọn danh mục

 • 20 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 2:48:35 AM

  Nếu có một lúc nào đó, chúng ta chán nản muốn đào ngũ và bỏ cuộc, chúng ta hãy nhìn lên thập giá của Ngài.

  Chọn danh mục

 • 19 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 10/1/2014 2:46:42 AM

  Tin tưởng là tiếp tục yêu mến cho dù trong từng phút giây ta có bị người đời bỏ rơi, phản bội.

  Chọn danh mục

 • 18 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/29/2014 8:42:57 AM

  Dõi theo gương của các môn đệ tiên khởi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy luôn dâng lời ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa.

  Chọn danh mục

 • 17 THÁNG 10

  SỐNG GIỮA ĐỜI 9/29/2014 8:37:42 AM

  đây là khoảng thời gian chúng ta âu yếm dâng lên Mẹ Maria những tràng chuỗi Mân Cô với hàng triệu lời chào

  Chọn danh mục