THÁNG 8

 • 31 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 3:15:14 PM

  Thà đốt lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối...

  Chọn danh mục

 • 30 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 3:08:11 PM

  Thiên Chúa ban cho chúng ta sức sống của Ngài, Tình Yêu của Ngài, mà không đòi hỏi một điều kiện nào nơi chúng ta.

  Chọn danh mục

 • 29 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 3:05:34 PM

  mặc dù không ai có thể tái diễn vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng mọi Kitô hữu phải tiếp diễn sứ mệnh của ngài trong mọi hoàn cảnh mình đang sống. 

  Chọn danh mục

 • 28 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:56:00 PM

  Đừng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô, nhưng hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô

  Chọn danh mục

 • 27 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:52:33 PM

  Dù trong nghiên cứu khoa học, trong các hoạt động chính trị hay trong các giao tế hằng ngày: vấn đề vẫn giống nhau.

  Chọn danh mục

 • 26 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:49:47 PM

  chính khi con người biết chối bỏ chính mình bằng hy sinh, con người sẽ gặp lại chính mình trong người khác... 

  Chọn danh mục

 • 25 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:31:15 PM

  Không ai hạnh phúc một mình và không ai một mình có thể chịu nổi sự đau khổ.

  Chọn danh mục

 • 24 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:28:09 PM

  Có dốc cạn tâm hồn, có trở nên nghèo nàn, con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy.

  Chọn danh mục

 • 23 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:25:47 PM

  hình ảnh mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta họa lại trong cuộc đời của chính mình là Đức Giêsu Kitô

  Chọn danh mục

 • 22 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:20:10 PM

  Mẹ Maria vẫn đứng vững trong tâm trí và con tim của trăm triệu con cái Mẹ, vì Mẹ ngự bên cạnh Chúa Giêsu Vua.

  Chọn danh mục

 • 21 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:13:08 PM

  Chúa Giêsu không đến để chối bỏ sự hận thù, nhưng trái lại bày tỏ bộ mặt thực của nó và đánh bại nó.

  Chọn danh mục

 • 20 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 2:01:55 PM

  Thực thi bác ái là việc ăn chay có giá trị nhất, là của lễ cao đẹp nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa. 

  Chọn danh mục

 • 19 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 1:54:12 PM

  Hãy luôn sống và hành động bằng những tâm tình của chính Chúa Giêsu.

  Chọn danh mục

 • 18 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 1:49:51 PM

  Chúng ta chỉ thực sự có bình an trong tâm hồn và người người mới thực sự có Hòa Bình khi những bức tường ấy được đạp đổ trong chúng ta.

  Chọn danh mục

 • 17 THÁNG 8

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/26/2014 1:44:41 PM

  Có thinh lặng trong cõi lòng, chúng ta mới nghe được tiếng thì thầm mời gọi của Chúa trong từng phút giây của cuộc sống.

  Chọn danh mục