THÁNG 7

 • 31 THÁNG 7

  31 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/20/2014 7:21:49 PM

  Cầu nguyện là một gặp gỡ với Chúa và đồng thời cũng là một giao kết với tha nhân.

  Chọn danh mục

 • 30 THÁNG 7

  30 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/20/2014 7:13:14 PM

  Chúng ta có thể nhảy múa với tâm hồn phấn khởi, chúng ta có thể ca hát với lòng tin yêu, vui sống..

  Chọn danh mục

 • 29 THÁNG 7

  29 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/20/2014 9:59:44 AM

  Vô ơn là thái độ thường xuyên của mỗi người trong chúng ta.

  Chọn danh mục

 • 28 THÁNG 7

  28 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/20/2014 9:54:27 AM

  Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được cái nhìn trang trọng của Chúa đối với lòng thành của con người

  Chọn danh mục

 • 27 THÁNG 7

  27 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/20/2014 9:43:42 AM

  Ngôi thánh đường sẽ chỉ là một đền thờ lạnh tanh và tăm tối nếu mỗi người tín hữu không mang đến chính ánh sáng của mình

  Chọn danh mục

 • 26 THÁNG 7

  26 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/20/2014 9:39:10 AM

  nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng của Chúa càng dồi dào.

  Chọn danh mục

 • 25 THÁNG 7

  25 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/19/2014 9:10:20 PM

  Tử đạo là một ơn gọi đặc biệt, nhưng mọi tín hữu Kitô đều được kêu gọi dâng những ốm đau, bệnh tật, những hy sinh nho nhỏ hằng ngày để cầu cho Nước Cha được trị đến

  Chọn danh mục

 • 24 THÁNG 7

  24 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/19/2014 9:01:57 PM

  Tâm tình của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn chính là cảm mến, vâng phục, yêu thương đối với Chúa Cha và quảng đại, tha thứ đối với tha nhân

  Chọn danh mục

 • 23 THÁNG 7

  23 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/19/2014 8:57:07 PM

  Trong một xã hội đang thối rữa vì những tệ đoan, người Kitô cần phải là muối để thanh tẩy và đem lại cho cuộc sống thêm đậm đà hương vị.

  Chọn danh mục

 • 22 THÁNG 7

  22 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/19/2014 8:47:39 PM

  Sự mạo nhận này cũng không có gì là quá đáng, vì chúng ta tất cả là những người tội lỗi, cần thống hối ăn năn và cần ơn tha thứ của Thiên Chúa.

  Chọn danh mục

 • 21 THÁNG 7

  21 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/19/2014 8:44:10 PM

  Sống là biết chấp nhận sự đa diện của vũ trụ như một bức tranh tuyệt hảo

  Chọn danh mục

 • 20 THÁNG 7

  20 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/12/2014 3:59:06 PM

  Vô nhân thập toàn, nhưng cũng không có ai là người xấu hoàn toàn.

  Chọn danh mục

 • 19 THÁNG 7

  19 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/12/2014 3:49:49 PM

  Thánh nhân là người biết nhìn thấy Thiên Chúa trong những nỗi bất hạnh

  Chọn danh mục

 • 18 THÁNG 7

  18 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/12/2014 3:46:28 PM

  Chỉ có con người mới biết yêu bởi vì chỉ có con người mới có tự do.

  Chọn danh mục

 • 17 THÁNG 7

  17 THÁNG 7

  SỐNG GIỮA ĐỜI 7/12/2014 3:40:58 PM

  Thiên Chúa không ngừng đi tìm kiếm và ra dấu cho con người. Ngài ra dấu cho chúng ta qua muôn kỳ công trong vũ trụ.

  Chọn danh mục