THÁNG 5

 • 31 THÁNG 5

  31 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/24/2014 8:40:47 PM

  Những lúc mệt mỏi trong cuộc sống, những lúc tối tăm bao trùm cuộc sống, những lúc hụt hẫng đến độ không còn biết nương tựa vào ai, chúng ta hãy chạy đến với mẹ

  Chọn danh mục

 • 30 THÁNG 5

  30 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/24/2014 8:36:02 PM

  Tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng cách hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự chết, của những đau khổ, của những vấn đề khó khăn.

  Chọn danh mục

 • 29 THÁNG 5

  29 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/24/2014 8:29:41 PM

  Nếu đời sống là một cuộc tranh đấu không ngừng thì để sống đạo và hành đạo cũng thế

  Chọn danh mục

 • 28 THÁNG 5

  28 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/24/2014 8:30:28 PM

  đời sống chứng nhân đã là một sự tuyên xưng thầm lặng của tín hữu, nhưng nó rất mãnh liệt và hữu hiệu.

  Chọn danh mục

 • 27 THÁNG 5

  27 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/24/2014 8:19:56 PM

  Chết thật sự để chúng ta cùng sống lại với Chúa Giêsu trong một con người hoàn toàn mới, con người Phục Sinh.

  Chọn danh mục

 • 26 THÁNG 5

  26 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/24/2014 8:13:59 PM

  Lời Chúa có thể biến đổi tâm hồn một tên sát nhân giết người không gớm tay như anh Tokichi Ishi-I và bao tâm hồn sa ngã khác

  Chọn danh mục

 • 25 THÁNG 5

  25 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/20/2014 9:28:08 AM

  Ngài chỉ có một cái nhìn duy nhất về con người: đó là cái nhìn của cảm thông, của tha thứ, của yêu thương.

  Chọn danh mục

 • 24 THÁNG 5

  24 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/20/2014 9:24:24 AM

  Hạt muối cắn hai mới thật sự sưởi ấm lòng người và công đức trước mặt Thiên Chúa.

  Chọn danh mục

 • 23 THÁNG 5

  23 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/20/2014 9:23:58 AM

  Đối với mỗi người trong chúng ta Thiên Chúa tình yêu này có một chương trình để dẫn dắt chúng ta đi trong tin yêu và đạt được tình yêu hoàn hảo

  Chọn danh mục

 • 22 THÁNG 5

  22 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/20/2014 9:23:40 AM

  Thay vì tự giam hãm trong khép kín, trong đố kỵ, chúng ta hãy ra khỏi chính mình để đến với người... 

  Chọn danh mục

 • 21 THÁNG 5

  21 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/20/2014 9:23:27 AM

  Đôi mắt Đức tin giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong vũ trụ...

  Chọn danh mục

 • 20 THÁNG 5

  20 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/18/2014 11:04:59 AM

  Dửng dưng trước nỗi khổ của người khác không là một thái độ vô thưởng vô phạt, mà là một hành động tội ác. 

  Chọn danh mục

 • 19 THÁNG 5

  19 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/18/2014 10:53:13 AM

  Cái chết của Đức Kitô trên thập giá đều là vô nghĩa, nếu cái chết đó không phải là cái chết cho mọi người.

  Chọn danh mục

 • 18 THÁNG 5

  18 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/18/2014 10:54:17 AM

  Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói an ủi, một bàn tay nâng đỡ, đó là bao nhiêu quả tim mà con người có thể trao tặng cho nhau.

  Chọn danh mục

 • 17 THÁNG 5

  17 THÁNG 5

  SỐNG GIỮA ĐỜI 5/18/2014 10:53:32 AM

  Chúng ta tưởng mình đang đi đến với Chúa, nhưng kỳ thực chính Ngài đang ở với chúng ta.

  Chọn danh mục